Menu
Home Page

Ysgol Gynradd St John Lloyd RC Primary School

To be the best we can be, living to learn, learning to live with God at our side.

Welcome

Criw Cymraeg & Welsh Phrase of the Week

Please see our Twitter page @SJLCARDIFF for our Welsh phrase of the week

 

Sentence patterns to use everyday;

Lower Foundation - Nursery & Reception
Pwy wyt ti?      ............ydw i.
Upper Foundation - Yr1 & Yr2
Yr 1       Sut mae'r tywydd heddiw?
Mae hi'n.............../bwrw glaw/wyntog/bwrw eira
Yr 2 - Sut mae'r tywydd heddiw?
Mae hi'n ...... a .............. .


Lower Juniors - Yr 3 & Yr 4 -

Beth ydy dy enw di? Fy enw i ydy............

Upper Juniors- Yr 5 & Yr6
 -Beth ydy dy enw di? Fy enw i ydy .......
-Faint ydy dy oed di?  Dw i'n ....... oed.
9-naw 10- deg 11- unarddeg

Top